Projektering av Solcellssystem

1 995 kr

Solshoppen hjälper dig att projektera ditt solcellssystem!

Vi räknar ut bästa placering för solpanelerna på ditt tak samt väljer vilket montagematerial du bör använda. Vi kommer även med övriga förslag så som val av paneler, växelriktare, optimerare mm. Om du sedan väljer att köpa allt material till din solcellsanläggning frås oss så bjuder vi på en gratis projektering.

För att en projektering ska kunna genomföras behöver vi veta följande:
* Adress
* Lutning på taket
* Takets material
* Ungefär hur tätt takstolarna sitter